مشاوره و استقرار

   

آیا فقط با خرید بهترین نرم افزار به لحاظ کیفی با در نظر گرفتن بودجه موجود خواهیم توانست بهترین بازده و بهره وری را برای سازمان خود به ارمغان آوریم؟

پاسخ این سوال بستگی به شرایط پیاده سازی و استفاده از نرم افزار خریداری شده دارد، باید همواره توجه داشت که نرم افزار فقط یک ابزار است و نحوه استفاده از آن توسط پرسنل شرکت و فرهنگ دورن سازمانی تعیین کننده کیفیت اجرای آن است.

عوامل گوناگونی مانند تجربه کار با سیستم های یکپارچه اطلاعات، سطح دانش و آشنایی کاربران سیستم با مقوله سیستم های اطلاعاتی، محدودیت زمانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت رویه تغییرات در سازمان میتوانند تاثیر به سزایی در افزایش بهره وری از پیاده سازی نرم افزار در سازمان داشته باشند.

آیا فقط با خرید بهترین نرم افزار به لحاظ کیفی با در نظر گرفتن بودجه موجود خواهیم توانست بهترین بازده و بهره وری را برای سازمان خود به ارمغان آوریم؟

پاسخ این سوال بستگی به شرایط پیاده سازی و استفاده از نرم افزار خریداری شده دارد، باید همواره توجه داشت که نرم افزار فقط یک ابزار است و نحوه استفاده از آن توسط پرسنل شرکت و فرهنگ دورن سازمانی تعیین کننده کیفیت اجرای آن است.

عوامل گوناگونی مانند تجربه کار با سیستم های یکپارچه اطلاعات، سطح دانش و آشنایی کاربران سیستم با مقوله سیستم های اطلاعاتی، محدودیت زمانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت رویه تغییرات در سازمان میتوانند تاثیر به سزایی در افزایش بهره وری از پیاده سازی نرم افزار در سازمان داشته باشند.


شرکت مدیران سیستم با توجه به تجربه پیاده سازی نرم افزارهای یکپارچه در شرکت ها و سازمانهای مختلف و به منظور تضمین کیفیت و  افزایش بهره وری نرم افزار ها، خدماتی را تحت عنوان خدمات مشاوره و استقرار به شرکت ها ارائه می دهد. این خدمات شامل مواردی است که پس از بررسی رویه استقرار نرم افزار های خارجی و با بومی سازی روشهای موجود به مشتریان محترم ارائه میگردد. در ادامه به برخی از این خدمات اشاره میشود.


• بررسی ساختار فرآیند های تجاری (Business Process) سازمان ها و شرکت ها
• باز مهندسی فرآیند های تجاری (Business Process Re-engineering)  برای افزایش بهره وری و هم سو شدن با استانداردهای جهانی.
• ارائه مشاوره برای خرید سیستم ها و راه کارهای مورد نیاز.
• بررسی زیرساخت (Infrastructure Analysis) پیاده سازی سیستم ها و ارائه فهرست سخت افزار، سیستم عامل، نرم افزار های حفاظتی و سایر نرم افزار های مورد نیاز.
• بررسی سطح دانش فنی پرسنل شرکت (Knowledge Qualifications) و پیشنهاد برای ارتقاع سطح دانش موجود.
• طراحی و پیاده سازی کدینگ حساب ها و غیره برای استفاده بهینه از سیستم.
• اعمال تنظیمات مورد نیاز برای راه اندازی تمامی نرم افزار افزار ها با توجه به نیاز شرکت.
• آموزش گام به گام استفاده از سیستم ها به همراه ثبت نمونه اسناد مورد نیاز.
• اخذ تمامی گزارشات مورد نیاز سازمان و طراحی فرمت چاپی هر یک.
• نظارت دوره ای بر اجرای صحیح سیستم ها.
• بازنگری و شناسایی نیاز های آتی شرکت.

مدیران سیستم

  • تمامی حقوق برای شرکت مهندسی نرم افزار مدیران سیستم پاسارگاد محفوظ است.
    صدای مشتری: 88707017

مدیران سیستم در شبکه های اجتماعی