پرسش و پاسخ خزانه داری

1- آیا محدودیتی برای تعریف مراکز مالی در سیستم وجود دارد؟
در صورت خرید نرم افزار مدیران سیستم - پیشرفته محدودیتی در تعریف مراکز مالی وجود نخواهد داشت اما چنانچه مدیران سیستم - کاربردی را خریداری فرمایید با محدودیت روبرو خواهید شد.


2- آیا میتوان به تعداد دلخواه فرمت چاپی چک در نرم افزار تعریف کرد؟
بله، به تعدا دلخواه و برای بانک های مختلف میتوان فرمت چاپی چک تعریف کرد.


3- آیا میتوان مانده اول دوره هر یک از مراکز مالی را به سیستم منتقل کرد؟
بله، ابزاری تحت عنوان مانده اول دوره در سیستم پیش بینی شده است.


4- آیا میتوان اطلاعات چندین شرکت را تجمیع کرد؟
بله، ابزاری برای تجمیع اطلاعات خزانه داری چندین شرکت در سیستم وجود دارد.

مدیران سیستم

  • تمامی حقوق برای شرکت مهندسی نرم افزار مدیران سیستم پاسارگاد محفوظ است.
    صدای مشتری: 88707017

مدیران سیستم در شبکه های اجتماعی