عمومی

بازدید: 4452

1- آیا نرم افزار در محیط شبکه اجرا میشود؟
بله، در صورت وجود شبکه محلی (LAN) بصورت Cable یا Wireless با حداقل سرعت100mbps و خریداری نسخه شبکه مدیران سیستم میتوانید برنامه را در محیط شبکه اجرا کنید.


2- آیا میتوان بصورت Online از نرم افزار استفاده کرد؟
بله، در صورت خرید نرم افزار ارتباط آنلاین مدیران سیستم میتوانید با دسترس بودن شبکه اینترنت از نرم افزار های مدیران سیستم در هرکجای کشور و یا دنیا بصورت آنلاین استفاده کنید.


3- برای اجرای صحیح نرم افزار به چه سخت افزاری نیازمندیم؟
برای دستگاه سرور باید سخت افزاری تهیه شود که بتواند پاسخگوی نصب Windows Server 2012  و یا ٌWindows Server 2008  باشد و از 8 MB RAM بهره ببرد. البته با توجه به تعداد کاربران سخت افزار با مشخصات جداگانه ای مورد نیاز خواهد بود که با هماهنگی شرکت باید خریداری شود.
برای دستگاه های کلاینت (ایستگاه های کاربری) باید سخت افزاری تهیه شود که بتواند پاسخگوی نصب Windows 7  و یا Windows 8  باشد و از حداقل 2 MB RAM بهره ببرد. شایان ذکر است در صورت وجود Windows XP نیز اشکالی بوجود نخواهد آمد.


4- آیا نرم افزار دارای گارانتی میباشد؟
تمامی نرم افزارهای یکپارچه مدیران سیستم از تاریخ فاکتور فروش بمدت یکسال دارای گارانتی میباشند.